Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.

Schenkingen

Heb jij een bijzondere collectie, een uitzonderlijk object of interessante documenten die je zou willen schenken aan Train World Heritage?

Onze erfgoedcollecties omvatten naast treinen een groot aantal objecten, foto’s, films, affiches, boeken, documentatie en historisch archief. De focus van de collecties ligt op de geschiedenis van de spoorwegen in België.
Wij willen graag onze erfgoedcollecties verder uitbreiden en de lacunes opvullen. Een belangrijke bron voor nieuwe aanwinsten zijn schenkingen. Bij het aanvaarden van stukken of documenten engageren wij ons om ze te bewaren voor de toekomstige generaties en om er goed zorg voor te dragen. Elke schenking wordt geregistreerd, waardoor de naam van de schenker onlosmakelijk verbonden blijft met de geschonken stukken.

Hoe kan je schenken?

Je kan een e-mail of brief sturen met daarin een korte beschrijving van de stukken, de staat waarin ze zich bevinden en liefst ook een foto.
Omwille van praktische redenen vragen we je om schenkingen niet onaangekondigd in het museum of in de kantoren van Train World Heritage aan te bieden.

Onze contactgegevens:
Train World Heritage
10-06 B-ST.0412
Frankrijkstraat 85
1060 Brussel

doccenter@trainworld.be

Wat kan je schenken?

Alle voorstellen worden beoordeeld op basis van de voorwaarden en criteria uit ons verwervingsbeleid:

  • • elke schenking moet passen binnen het collectieprofiel* van Train World Heritage. Dit wil zeggen dat ze een cultuurhistorische waarde voor de spoorwegen in België moet hebben;
  • • elke schenking moet beantwoorden aan de geldende wettelijke en ethische bepalingen, zoals voorgeschreven door de International Council of Museums  (ICOM);
  • • de omvang en de staat van de stukken moeten toelaten dat ze voor onbepaalde tijd goed bewaard kunnen blijven;
  • • een schenking kan geweigerd worden indien er zich al dezelfde of soortgelijke stukken bevinden in de collecties;
  • • een schenking kan geweigerd worden als er specifieke voorwaarden aan verbonden zijn waaraan Train World Heritage niet kan voldoen;
  • • objecten die gevaarlijke stoffen bevatten (asbest, explosieven, licht ontvlambaar materiaal, vergif, radioactief materiaal of kwik) worden niet aanvaard.

Na evaluatie nemen wij contact op om verdere afspraken te maken.

* Collectieprofiel

De collecties van Train World Heritage spitsen zich toe op de geschiedenis van de Belgische spoorwegen in al haar facetten. Het gaat hierbij om erfgoed van de Belgische Staatsspoorwegen, NMBS, Infrabel, de voormalige holdingmaatschappij en alle dochtermaatschappijen. Ook het erfgoed van private spoorwegmaatschappijen die actief waren in België in de loop van de 19e en begin 20e eeuw valt onder deze focus. De collecties bestrijken de periode van 1835 (eerste trein in België) tot vandaag. De spoorwegen hadden een grote impact op de samenleving; zowel economisch, sociaal als technologisch brachten zij vooruitgang en vernieuwing. Bij de collectievorming wordt met al deze aspecten rekening gehouden. De focus ligt dus niet enkel op rollend materieel en spoorweginfrastructuur, maar ook op reizigers en personeel, op de socio-economische impact van de spoorwegen, op de manier waarop de spoorwegen in de beeldende kunsten worden weergegeven, op tradities en evenementen, op communicatie en publiciteit, enz.

Vandaag is Train World open van 10:00 tot 17:00 (laatste toegang om 15u30).

close